Göz Duşu

Göz Duşu

İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerinde çalışanların korunması ve potansiyel risklere karşı önlemlerin alınması kritik bir konudur. Kimyasal madde ve yabancı cisimlere maruz kalma durumlarında hızlı müdahale için kullanılan etkili bir güvenlik tedbiridir.

Göz duşu, işyerlerindeki çalışanların gözlerini korumak amacıyla tasarlanmış bir ekipmandır. Kimyasal sıçramalar, tozlar veya zararlı maddelerle temas durumunda kullanılır. Göz duşu istasyonları, çalışanlara anında su ile temizleme imkanı sağlar. Olası göz yaralanmalarını önlemek ve acil durumlarda etkili bir müdahaleyi temin etmek adına hayati bir rol oynar.

Göz duşu, iş sağlığı güvenliği standartlarına uygun olarak düzenli bakımı yapılmalı ve çalışanlara eğitim verilmelidir. Bu tedbir, işyerlerindeki kazaların etkilerini en aza indirme ve çalışan sağlığını koruma konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Göz Duşu Nedir?

Göz duşu, iş yerlerindeki potansiyel kimyasal tehlikelere karşı alınan bir güvenlik önlemidir. Özellikle kimyasal sıçramalara, tozlara veya zararlı maddelere maruz kalmış çalışanların gözlerini hızlı bir şekilde temizleme amacını taşır. Göz duşu istasyonları genellikle su hortumu ve özel bir göz duşu başlığı içerir. Bu başlık, gözlere suyu yönlendirerek olası zararları en aza indirir.

 

Neden Gereklidir?
Kimyasal maddelere maruz kalma durumunda hızlı müdahale, ciddi göz yaralanmalarını önlemek için hayati önem taşır. Göz duşu, işyerlerinde çalışanların anında temizleme imkanı sağlayarak, kazaların etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Bu tesisler, çeşitli endüstrilerde, laboratuvarda, üretim tesislerinde ve diğer birçok iş ortamında kullanılmaktadır.
İş Sağlıği İçin Önemlidir
Göz duşu kullanımı, ulusal ve uluslararası iş sağlığı güvenliği standartları tarafından belirlenen kurallara tabidir. İş yerlerinde bu tesislerin düzenli bakımı ve çalışır durumda olmaları, iş güvenliği uzmanları tarafından sık sık denetlenir.
Göz Duşu Çeşitleri

Firmamız Acil Emniyet Duşları üretiminde sahip olduğu bilgi ve tecrübesi doğrultusunda İSG İş Güvenliği yönetmeliğine göre bulundurulması zorunlu olan TSE 15154-1, TSE 15154-2, ISO 90001, ISO 10002 kalite sertifikalarına sahip Türkiye de sayılı üreticiler arasındadır.